Les ideologies lingüístiques són els conjunts de creences sobre el llenguatge que tenen els usuaris com a racionalització o com a justificació de la seva percepció de l'estructura i de l'ús lingüístics (Silverstein, 1975). Les construccions ideològiques serveixen, doncs, per justificar i reforçar una forma normal de comportament lingüístic. També per tal de proposar comportaments alternatius al socialment més estès, la qual cosa és especialment observable en els processos de conflicte lingüístic.

L'objectiu principal d'aquesta Jornada és oferir una panoràmica general dels treballs i estudis que s'han portat a terme sobre les diferents relacions que es poden establir entre la llengua i la ideologia dins de l'Estat espanyol, amb especial incidència en el cas del català.

Els enfocaments per tractar les relacions entre llengua i ideologia poden ser molt diversos. Durant aquesta jornada, que serveix com a punt de trobada entre investigadors de l'estat sobre el mateix punt, només ens podrem centrar en alguns aspectes:

  • Al matí hi ha previstes les presentacions d'autors procedents de diferents disciplines –l'antropologia, la sociologia i la lingüística. Es tractarà la percepció i l'evolució de les ideologies sobre el català a Catalunya (Kit Woolard) i sobre l'espanyol des del punt de vista de l'imperialisme lingüístic (Juan Carlos Moreno), a més de la relació entre les ideologies i el tipus d'estructura social al País Valencià (Rafael Castelló).
  • La tarda s'estructura al voltant d'una taula rodona sobre la importància dels neoparlants (les persones que no l'han tingut com a llengua inicial però que l'han apresa després) en la recuperació i vitalitat de les llengües minoritzades.

Tot i l'alt nivell científic dels ponents, aquesta jornada no està dirigida exclusivament a un públic acadèmic. Pel seu interés social, l'activitat està oberta a la ciutadania en general. Per tal d'obtenir un certificat d'assistència cal inscriure's en l'enllaç de l'apartat Inscripció.