PONENTSKit Woolard

University of California, San Diego

Kathryn Woolard (doctora per la University of California, Berkeley, 1983) és especialista en antropologia lingüística i catedràtica d'antropologia a la University of California, San Diego. Durant el 2013-14, forma part de l'Institute of Advanced Studies a Wassenaar, Països Baixos.

Woolard ha dedicat la seva recerca a la situació sociolingüística a Catalunya i ha estat capdavantera en l'estudi antropològic de les ideologies lingüístiques. També ha publicat treballs sobre les polítiques lingüístiques de l'anglès i l'espanyol als Estatus Units, i sobre la llengua i la ideologia racial a Espanya.

Woolard és l'autora, entre d'altres, de Double Talk: Bilingualism and the Politics of Ethnicity in Catalonia (Stanford University Press) i Identitat i contacte de llengües a Barcelona (Editorial la Magrana), i coautora de Language Ideologies: Practice and Theory (Oxford University Press) i Language and Publics (St. Jerome Press). Recentment (2013) ha coeditat Catalonia in the 21st Century, un número especial de la revista International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. Woolard ha estat presidenta de la Society for Linguistic Anthropology i editora de Language in Society i American Anthropologist. A més, és membre del comitè editorial d'Annual Reviews in Anthropology.
Juan Carlos Moreno Cabrera

Universidad Autónoma de Madrid

Juan Carlos Moreno Cabrera (Madrid , 1956) és doctor en Filosofia i Lletres (1981) i des de 1993 catedràtic de Lingüística General a la Universidad Autónoma de Madrid. És autor dels llibres: Lógica formal y lingüística (1985), Fundamentos de sintaxis general (1987), Lenguas del mundo (1990), Curso Universitario de Lingüística General (1991, 1994 i 2000), La Lingüística Teórico-Tipológica (1995), Introducción a la lingüística (1997 i 2004), Diccionario de Lingüística Neológico y Multilingüe (1998), Materiales para un curso de sintaxis general (1998), La Dignidad e Igualdad de las Lenguas (2000, 2002, 2004, 2006, 2009), Semántica y Gramática (2003), El Universo de las Lenguas (2003), Las lenguas y sus escrituras (2005), De Babel a Pentecostés. Manifiesto plurilingüista (2006), El Nacionalismo Lingüístico. Una ideología destructiva (2008), Spanish is Different Introducción al español como lengua extranjera (2010), Cuestiones clave de la lingüística (2013), Del lenguaje a las lenguas. Tratado didáctico y crítico de lingüística general (2014), Los dominios del español. Guía del imperialismo lingüístico panhispánico (2014), On Biology, History and Culture in Human Language (coautor juntament amb J. L. Mendívil) (2014). Ha publicat 140 articles en revistes i llibres sobre tipologia lingüística, sintaxi, semàntica, llengües del món, política lingüística i metodologia lingüística, entre d'altres temes.
Rafael Castelló

Universitat de València

Rafael Castelló és professor del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València des de 1989. És director del Màster en Sociologia i Antropologia de les Polítiques públiques des de 2009. Es va doctorar amb una tesi sobre l'estructura social dels nacionalismes al País Valencià i Catalunya, i ha publicat diversos articles d'investigació sobre la situació social del valencià. Ha estat membre destacat de l'equip que ha desenvolupat la recent investigació sobre Els usos lingüístics a les universitats públiques valencianes, publicat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua el 2011.

Rafael Castelló ha treballat específicament qüestions relacionades amb la demografia i la sociologia política aplicades al País Valencià. Ha desenvolupat investigacions sobre la sostenibilitat i el desenvolupament humà, el voluntariat, el consum cultural a Espanya i les immigracions estrangeres en la Comunitat Valenciana. Ha publicat articles a la Revista Valenciana d'Estudis Autonòmics (Generalitat Valenciana, València), Revista Española de Investigaciones Sociológicas (CIS, Madrid), Revista Española de Sociologia (FES, Madrid), Arxius de Sociologia (Universitat de València, València), Diàlegs, Revista d'Estudis Polítics i Socials (INHECA, Barcelona), entre d'altres. També ha participat en diverses obres col·lectives dedicades a l'anàlisi de l'estructura social valenciana, com ara a La sociedad valenciana de los noventa (Alfons el Magnànim, 1992) i La societat valenciana: estructura social i institucional (Ed. Bromera, 2000).

Castelló és membre del Grup de Recerca Interuniversitari «Copolis: Benestar, Comunitat i Control Social» de la Universitat de Barcelona. I forma part d'un projecte d'I+D, finançant pel Ministeri de Ciència i Educació, sobre els processos de precarització vital en la societat espanyola, amb un equip interuniversitari junt a la Universidad del País Vasco i la Universidad Complutense de Madrid, recentment renovat, al que s'han afegit altres universitats europees.